Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels van de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren Rijksuniversiteit Gent (RUG), Laboratorium voor oecologie der dieren zoogeografie en natuurbehoud; J.J. Stuart, P.L. Meininger en P.M. Meire

 

Samenvatting

Geeft een uitwerking van de vogeltellingen die in de periode 1972-1988 in de Westerschelde zijn gehouden. Na een beschrijving van de Westerschelde en zijn ecosysteem, wordt de werkwijze m.b.t. de tellingen besproken. Vervolgens worden de soorten watervogels en broedvogels beschreven. In de conclusie komen aan de orde: aantallen, gebruik, intergetijdegebieden en slikken, vergelijking met de Oosterschelde, trends en bespreking per telgebied.

 

Annotatie

2 dl.
ill. ; 30 cm
Nota GWAO-89.1010 ; RUG nota WWE. Nr. 14. - Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (ZL). Deel 1: Tekst. - 175 p. - Met lit. opg. - Deel 2: Figuren. - [200 p.] + overlay
ISBN 9073286026

Naar boven