Onderwerp: Bezoek-historie

Vorm, ligging en verplaatsing van de ribbels op de geulbodem tussen Hansweert en Kruiningen
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

In het kader van de uit te voeren berekeningen naar de verwachte aanzanding van de bij uitvoering van de Westerschelde Oeververbinding te maken tunnelsleuf, is een goed inzicht in de gedragingen van de geulbodem in de omgeving van het tunneltracé mede van belang. Uit dien hoofde worden met name de bodemveranderingen als gevolg van de in het betreffende gebied aanwezige grote bodemribbels naar voren gebracht.

 

Annotatie

8 p.
bijl. ; 30 cm
Nota WWKZ-81.V012
Digitaal document 831 Kb

Naar boven