Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering Vlieland "Westerveld" 1:5000, 1995 : op basis van false-colour foto's
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In dit rapport ligt de nadruk op de beschrijving van de op de vegetatiekaart onderscheiden vegetatietypen.

 

Annotatie

25 p.
ill.
krt.
MDGAT-96.32
MD-GAT-1996-32
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) (tot 1993 VEGWAD)
Met lit. opg.

Naar boven