Onderwerp: Bezoek-historie

Vegetatiekartering Dollard& Punt van Reide 1:10.000, 1995 : op basis van false-colour foto's
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

Naast een korte beschrijving van de op de vegetatiekaart onderscheiden vegetatietypen, wordt aandacht besteed aan de in het gebied optredende successie.

 

Annotatie

22 p.
ill.
krt.
Rapportnummer MDGAT-96.11
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), onderdeel in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) (tot 1993 VEGWAD)
Met lit. opg.

Naar boven