Onderwerp: Bezoek-historie

"Gezuiverde" cijfers over zuiveren : concentraties, vrachten en zuiveringsrendementen van de stoffen arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink en EOX en PAK's in rioolwaterzuiveringsinrichtingen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); P. Gommers, J. Rienks, F.H. Wagemaker; Brokke Milieu-adviesburo

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek was het genereren van een actuele, betrouwbare en representatieve set gegevens over de verontreinigingsgraad van influenten en effluenten van rioolwaterzuiveirngsinstallaties in Nederland. Daarbij is een statistische beschouwing de insteek geweest gericht op vergroting van het inzicht in de betrouwbaarheid en representativiteit van beschikbare kengetallen. Tevens wordt hiermee het landelijk overzicht van zuiveringsresultaten, en met name inzicht in de variatie die hierin regionaal bestaat, aanzienlijk verbeterd.

 

Annotatie

67, [12] p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 99.018)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036952409

Naar boven