Onderwerp: Bezoek-historie

Functies watersystemen IJsselmeergebied, Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal : huidige situatie en situatie 2010 (realisatie huidig beleid)
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); M. van Oirschot, P. Beuse, D. van Hoorn, S. Vos, H. van Vugt; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht

 

Annotatie

57 p.
fig., tab.
(Definitiestudie instrumentarium Waterhuishouding in het natte Hart)
(RIZA werkdocument ; 97.180X)
Uitgevoerd in het kader van het project WIN
Met samenv.

Naar boven