Onderwerp: Bezoek-historie

De fosfaathuishouding van het Wolderwijd-Nuldernauw en veranderingen daarin ten gevolge van aktief biologisch beheer
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.C.M. Boers en L. van Ballegooijen; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA

 

Samenvatting

Een analyse van de veranderingen wordt beschreven die optreden in de nutriëntenhuishouding van het Wolderwijd/Nuldernauw ten gevolge van Aktief Biologisch Beheer. Zowel uit veldexperimenten als uit literatuuronderzoek blijkt dat de resuspentie van bodemmateriaal vooral door de wind en veel minder door de bodemwoelende werking van brasem wordt veroorzaakt. Door het aktief biologisch beheer zullen het fosfaatgehalte in de waterkolom en de beschikbaarheid van fosfaat voor de algengroei afnemen. Ook in de stikstofhuishouding is een afname van het gehalte en de beschikbaarheid te verwachten. De waterkwaliteit kan weer achteruit gaan door een te dichte vegetatie aan macrofyten.

 

Annotatie

47 p.
fig. ; 30 cm
Nota nr. 89.076. - Met samenvatting. - Met lit.opg.: p. 44-47

Naar boven