Onderwerp: Bezoek-historie

The feasibility of lake restoration through biomanipulation : a literature study
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.A. Walker

 

Samenvatting

Actief biologisch beheer (biomanipulatie) wordt sinds de jaren '70 gebruikt om geëutrofiëerde meren te herstellen. Biomanipulatie kan worden gedefiniëerd als het actief ingrijpen in een oecosysteem met de intentie tot een verbeterde toestand te komen. In deze studie wordt voornamelijk aandacht besteed aan het verwijderen van planktivore vis, of het vergroten van de piscivore visstand, met als doel de predatiedruk op grote algeneters zoöplankters te verlichten. Deze literatuurstudie is een poging de haalbaarheid van een dergelijke maatregel te onderzoeken. Het doel van de maatregel zelf is tot een afname in algenproductie en een toename van doorzicht te komen.

 

Annotatie

60 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota nr. 89.033. - Project commissioned by Ministry of Transport and Public Works, Rijkswaterstaat, Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment = Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW) / M.-L. Meijer M. Scheffer

Naar boven