Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie van de waarschuwingen van de waarschuwingsdienst dijken IJsselmeer uitgegaan naar het waterschap IJsseldelta in de maanden januari, februari en maart 1990
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Reitsma; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Dienst Binnenwateren/RIZA

 

Samenvatting

Tijdens de stormen in het eerste kwartaal van 1990 heeft de Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeer (WDIJ) zitting gehouden en waarschuwingen naar dijkbeheerders en andere belanghebbenden uitgegeven. Voor de evaluatie van de waarschuwingen wordt de opgetreden situatie vergeleken met de verwachting omtrent de situatie voor wat betreft meerpeil, windrichting en windsnelheid. Tevens is een toetsing uitgevoerd van de door de WDIJ berekende waterstanden.

 

Annotatie

Div. pag.
bijl., fig. ; 30 cm
Nota nr. 90.070

Naar boven