Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie van de oeverinrichting van het Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A.J. Remmelzwaal, M Platteeuw, G. Lenselink, W. Oosterberg

 

Samenvatting

Doel van de evaluatie is na te gaan hoe de aangelegde vooroeververdedigingen en eilandjes functioneren binnen het kader van het watersysteem in zijn geheel en de oeverzone in het bijzonder. Dit functioneren wordt getoetst aan de doelstellingen van het inrichtingsproject. De studie betreft zowel de effecten op de oevermorfologie als het ecologisch functioneren.

 

Annotatie

96 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 98.061)
Met samenv.
Met lit. opg.
ISBN 9036952174

Naar boven