Onderwerp: Bezoek-historie

Golfoploop en golfoverslag bij dijken : verzamelde notities bij het totstandkomen van de definitieve versie van het technisch rapport : periode februari - november 2001
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.P. de Looff (voorzitter), M. Klein Breteler, J. van de Meer...[et al.]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Deze bundel notities heeft tot doel om enkele zaken te documenten die in de laatste fase van de totstandkoming van het?Technisch rapport Golfoploop en golfoverslag bij dijken? een rol hebben gespeeld. Dat zijn met name de keuzen die in de laatste fase van de totstandkoming van het rapport moesten worden gemaakt ten aanzien van de inpassing van de resultaten van het onderzoek betreffende ondiepe voorlanden.

 

Annotatie

46 p. graf., tab.
Rapportnr. DWW-2001-103. - Met lit.opg.

Naar boven