Onderwerp: Bezoek-historie

Emissies en afval in Nederland : jaarrapport 1996 en ramingen 1997
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Volkshuishuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Hoofdinspectie Milieuhygiëne, Afdeling Emissieregistratie en Informatiemanagement...[et al.]

 

Annotatie

145 p.
fig., tab.
(Publicatiereeks Emissieregistratie nr. ; 47)
Met samenvatting
Met lit. opg.
Uitgebracht door de volgende instellingen: de Hoofdinspectie Milieuhygiëne (HIMH), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) vertegenwoordigd door IKC-Landbouw, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS/RIZA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Naar boven