Onderwerp: Bezoek-historie

Een analyse van de problematiek in aquatisch milieu : synthetische pyrethroïden : bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, deltamethrin, esfenvaleraat, fenpropathrin, permethrin
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); H.G.K. Teunissen-Ordelman, S.M. Schrap, P.C.M. van Noort, M.A. Beek, R. Faasen, J.M. van Steenwijk en P.C.M. Frintrop

 

Samenvatting

In deze studie is de meest recente informatie over zeven synthetische pyrethroïden gebundeld. Er is een analyse gemaakt van de problemen die deze stoffen in het aquatische milieu veroorzaken. Daarnaast zijn de beleidsdoelen uit de derde Nota waterhuishouding, Evaluatienota Water en het Meerjarenplan Gewasbescherming met betrekking tot deze stoffen getoetst.

 

Annotatie

122, (35) p.
fig., tab.
Watersysteemverkenningen 1996. - Nota nr. 96.057. - Met Engelse samenvatting. - Met lit.opg.
ISBN 9036950333

Naar boven