Onderwerp: Bezoek-historie

Defosfatering Randmeren : een studie naar de kosten en de te nemen maatregelen ten behoeve van de fosfaatverwijdering uit het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties welke direct of indirect op de Randmeren lozen
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV

 

Samenvatting

Het onderzoek beoogt voor het jaar 1985 een inzicht te geven in de omvang van de fosfaatlozingen op de randmeren via het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi), de kosten verbonden aan verwijdering van dit fosfaat uit het effluent en de hierdoor te verwachten extra kosten met betrekking tot de verwerking en afzet van de toegenomen hoeveelheid slib.

 

Annotatie

37, [31] p.
bijl., ill.
(DHV-dossiernr.; 1-2315-02-01)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven