Onderwerp: Bezoek-historie

Afwenteling van waterverontreiniging in Fryslân
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Driesprong-Zoeteman

 

Samenvatting

Voor oppervlaktewater gelden in het algemeen waterkwaliteitsnormen die voor alle oppervlaktewateren dezelfde waarde hebben. In de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) wordt ruimte gegeven voor het differentiëren van normen voor nutriënten en andere kwaliteitsparameters vanwege de van nature grote (regionale) verschillen en het grote aantal watertypen. Daarbij dient echter wel rekening gehouden te worden met eisen vanuit benedenstrooms gelegen watersystemen (voorkomen van afwenteling). De provincie Friesland heeft voorlopige gedifferentieerde normen afgeleid voor de in de provincie voorkomende watertypen. In deze studie wordt nagegaan of er bij toepassing van deze normen afwenteling van nutriënten optreedt in twee gebieden in Friesland.

 

Annotatie

101 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.006)
Onderzoek in opdracht van de provincie Friesland
Zitting in de projectgroep: P. Boers
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 903695360X

Naar boven