Onderwerp: Bezoek-historie

Golfmeting met de mobiele radarcombinatie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD), afd. GAR, Kees Boogaard; (RWS, MD), afd. GAM; Jur Vogelzang, Rob Jordans

 

Samenvatting

De mobiele radarcombinatie is een navigatieradar die gebruikt wordt om te onderzoeken of een specifieke locatie geschikt is voor een vaste radaropstelling voor de de begeleiding van het scheepvaartverkeer. De radar is ook gebruikt voor het monitoren van scheepvaartverkeer. Behalve harde objecten als schepen, boeien en de vaste wal laat een navigatieradar ook watergolven zien. Dit rapport beschrijft de analyse van de metingen die aan de kust bij Petten verricht zijn waar ieder winterseizoen een uitgebreide golfmeetcampagne plaats vindt.

 

Annotatie

31 p.
fig., tab.
MD-GAR-2001-14

Naar boven