Onderwerp: Bezoek-historie

Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas : achtergronddocument B : ontwikkelingsmogelijkheden voor doelsoorten
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); H. Duel, G.B.M. Pedroli, G. Arts; Grontmij

 

Samenvatting

Het achtergronddocument A 'Kansrijkdom van ecotopen' vormt samen met het achtergronddocument B 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor soorten' de basis voor de AMOEBES-studies voor Rijn en Maas. De resultaten van de beide achtergronddocumenten zijn verwerkt in het hoofdrapport 'Een stroom natuur'.

 

Annotatie

192 p.
fig., ill.
Watersysteemverkenningen 1996. - Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - RIZA Werkdocument ; 95.173X. - Met lit. opg.

Naar boven