Onderwerp: Bezoek-historie

Een stroom natuur : natuurstreefbeelden voor Rijn en Maas
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Waterloopkundig Laboratorium (WL); R. Postma, M.J.J. Kerkhofs, G.B.M. Pedroli en J.G.M. Rademakers; Grontmij

 

Samenvatting

De biologische toestand van de Rijkswateren wordt beschreven en gepresenteerd aan de hand van de AMOEBE (= Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en BEoordeling). Voor de toestandbeschrijving van de Rijn en de Maas zijn in eerste instantie ecotopen als doelvariabelen gebruikt. Het gebruik van ecotopen in de amoebe-studies biedt mogelijkheden voor een betere afstemming tussen de amoebes van Rijkswaterstaat en de natuurdoeltypen van het Ministerie van LNV. De natuurdoeltypen zijn vooral geschikt om doelstellingen voor de lange termijn voor het gehele rivierengebied te beschrijven. Met de ecotopenaanpak kunnen de lange termijn doelstellingen gedetailleerder worden ingevuld en is het mogelijk geografische verschillen in kansrijkdom binnen het rivierengebied te belichten. Het monitoren van ecotopen geeft de mogelijkheid te controleren of het rivierengebied zich in de richting van de natuurdoeltypen ontwikkelt.

 

Annotatie

102 p.
fig., tab.
Watersysteemverkenningen 1996. - Nota nr. 95.060. - Met lit. opg.
ISBN 9036945267

Naar boven