Onderwerp: Bezoek-historie

IJsseloog : resultaten eerste zandscheiding
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); A. van den Hoogen

 

Samenvatting

Naast een stortfaciliteit is op het baggerspeciebergingsdepot IJsseloog de mogelijkheid gecreëerd zand uit baggerspecie te scheiden met behulp van twee zandscheidingsbekkens. De eerste partij baggerspecie die door een van de bekkens is geleid, is afkomstig uit de Lemster Riem te Lemmer. Besloten is deze partij te accepteren voor scheiding in het scheidingsbekken. Gerapporteerd wordt over de resultaten van de scheidingsproef.

 

Annotatie

32, [57] p.
bijl.,
bijl., graf., ill.
(RDIJ-rapport ; 2001-07)
Met lit. opg.
ISBN 9036912571

Naar boven