Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimtelijke kansen bij infrastructuurprojecten : een verkennende studie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S.Y. Voets, I.A. Nootebaart, B.P. van der Heijden; Arcadis Heidemij Advies; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Vanuit het V&W-beleid zijn er diverse wensen aangegeven met betrekking tot de ruimtelijke inrichting zoals meervoudig ruimtegebruik en aansluiten bij nieuwe woningbouwlocaties. Het blijkt dat dit soort wensen of kansen vaak onvoldoende benut worden bij de infrastructuuringrepen. Het rapport geeft een inventarisatie van de belangrijkste ruimtelijke kansen die worden gesignaleerd bij grote infrastructurele ingrepen. Daarnaast geeft het een eerste inventarisatie van de belangrijkste (f)actoren die van invloed zijn op het benutten van die kansen. Uiteindelijk worden een aantal tips en aanbevelingen gegeven hoe je efficiënt om kan gaan met het benutten van ruimtelijke kansen.

 

Annotatie

34 P.
bijl., ill.
Rapportnr. W-DWW-2001-008
Met lit.opg.
Projectbegeleiers: M.S. Koster (RWS, DWW, Tracé/m.e.r.-centrum), J.W. Visser (RWS, DWW, RO en Infrastructuur)

Naar boven