Onderwerp: Bezoek-historie

De toekomst van het GGOR ( = Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime) : deelrapport : analyse en opties GGOR
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. ter Harmsel, E.J.J. van Slobbe; Arcadis Heidemij Advies

 

Samenvatting

De doelstelling van dit deelonderzoek is het aandragen van mogelijkheden voor de bestuurlijk-juridische verankering van het GGOR. Daarbinnen worden de volgende deelvragen onderscheiden: - analyse van de huidige aanpak en verwachtingen van GGOR - ontwikkelen van opties - beoordelen van deze opties.

 

Annotatie

69 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2001.003)
(STOWA rapport ; 2001-4b)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Directie Water, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Begeleiding: M. van der Vlist, J. Bosma
Met lit. opg.
ISBN 903695357X

Naar boven