Onderwerp: Bezoek-historie

Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied : ontwikkelingen, knelpunten, potenties
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Peter L. Meininger, Floor A. Arts, Norman D. van Swelm; Delta Project Management; Stichting Ornithologisch Station Voorne

 

Samenvatting

In dit rapport wordt de ontwikkeling besproken van de broedpopulaties van kustbroedvogels (kluut, bontbekplevier, strandplevier, meeuwen en sterns) in het Noordelijk Deltagebied gedurende de 20e eeuw. Het gebied heeft een groot aantal veranderingen ondergaan, vooral door de expansie van de Rotterdamse havens en de uitvoering van de Deltawerken. Deze veranderingen in broedgebieden en de hieraan gerelateerde veranderingen in populaties van kustbroedvogels worden besproken. Tevens wordt ingegaan op een aantal algemene factoren die van invloed zijn geweest op de omvang van de populaties van de kustbroedvogels: beschermingsmaatregelen, gifstoffen in het milieu, veranderd voedselaanbod voor sterns, predatoren, vegetatiesuccessie, recreatie en natuurontwikkeling. De huidige en toekomstige knelpunten voor kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied worden behandeld. Tenslotte worden per gebied suggesties gedaan voor maatregelen die zouden kunnen bijdragen aan het handhaven of herstellen van de populaties van kustbroedvogels.

 

Annotatie

238 p.
ill.
Rapport RIKZ/2000.052
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
Met lit. opg.
ISBN 9036934354

Naar boven