Onderwerp: Bezoek-historie

Voorbeeldige fietsparkeervoorzieningen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

I. Spapé ... [et al.]; SOAB; Verkeersbureau Diepens en Okkema

 

Samenvatting

Bundel van drie onderzoeken die richtlijnen geven voor de grootte, plaats en inrichting van fietsparkeervoorzieningen. Het eerste onderzoek geeft aan de hand van tellingen, enquêtes en deskresearch, richtlijnen voor de capaciteitsbepaling van fietsparkeervoorzieningen bij solitarie functies. De andere onderzoeken richten zich juist op fietsparkeervoorzieningen in centrumgebieden. Door bestudering van het feitelijk fietsgedrag in de centrumgebieden, zijn invloedsfactoren als capaciteit, locatie (loopafstanden), kwaliteit, beleid en grootte van het centrumgebied in kaart gebracht.

 

Annotatie

ill.
Met lit. opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP). - Projectbegeleiding J. Dielbandhoesing (DGP), B.I. van Schijndel, S. Zwartjes (AVV)

Naar boven