Onderwerp: Bezoek-historie

Scheepvaart IJsselmeergebied : jaaroverzicht 1999
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); eindred. W. Boxsem en J. van Wees

 

Samenvatting

Bevat een toelichting op de tabellen en grafieken met informatie over scheepvaart in het IJsselmeergebied van de geregistreerde scheepvaartbewegingen door sluizen en onder bruggen en de geregistreerde nautische voorvallen in het beheersgebied.

 

Annotatie

64 p.
bijl., fig., foto's, krt. tab.
[(RDIJ-rapport ; 2000-07)]
[Rapportnr. en ISBN zoals vermeld in het rapport zijn niet juist]
ISBN 9036912504

Naar boven