Onderwerp: Bezoek-historie

Kaderstellend water of waterstellend kader?
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Karen Hitters; Universiteit Utrecht

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek, in het kader van het project 'Waterhuishouding in het Natte Hart', naar de stroomgebiedbenadering en de betekenis ervan voor het Nederlandse waterkwantiteitbeheer met specifieke aandacht voor het IJsselmeergebied. Speciale aandacht wordt besteed aan het concept 'Ruimte voor Water' als inhoudelijke invulling van de stroomgebiedbenadering. In dat kader wordt er aandacht besteed aan het internationale Actieplan Hoogwater. Het andere speciale aandachtpunt is de Europese Kaderrichtlijn Water, die de procedurele betekenis van de stroomgebiedbenadering vastlegt.

 

Annotatie

126 p.
bijl., fig., tab.
Afstudeeronderzoek Universiteit Utrecht, Natuurwetenschappen en Bedrijf& Bestuur
Begeleiders: C. Dieperink, H.F.M.W. van Rijswick, J.J. Kolpa (Rijkswaterstaat)
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Met lit. opg.

Naar boven