Onderwerp: Bezoek-historie

Actueel verkeersbeeld in Amsterdam-Noordzeekanaal (ANZK) gebied : eindversie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, afdeling Scheepvaart (RWS, AVV); J. Stolk, A. de With, H.J.P.M Zoontjens ... [et al.]

 

Samenvatting

Verslag van het onderzoek naar het belang van een permanent, betrouwbaar actueel verkeersbeeld in het Amsterdam Noordzeekanaal (ANKZ) gebied. Aan de orde komen o.a. de verkeersintensiteit, complexe verkeerssituaties, overzicht van beleid en regelgeving, verkeersbegeleiding, betere benutting vaarwegen, kunstwerken en kades en tot slot beleidsvoornemens inzake het beloodsen van schepen.

 

Annotatie

2 dl.
ill.
Met lit. opg. - Dl. 1: Hoofdrapport. - Dl. 2: Bijlagen

Naar boven