Onderwerp: Bezoek-historie

Schelp en vergunning : een handreiking voor een beleidsherziening
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen; A. Brouwer...[et al.]

 

Samenvatting

Doel is om de knelpunten van het schelpenwinbeleid te inventariseren en te analyseren, zodat op basis van de hieruit volgende conclusies, aanbevelingen voor de korte en lange termijn kunnen worden gegeven aan de directie Noord-Nederland (NN). Om tot dit resultaat te komen is getracht de volgende probleemstelling beantwoord te krijgen: In hoeverre dient het schelpenwinbeleid voor NN te worden herzien met het oog op de problemen die samenhangen met het landelijke beleidskader, met de vaststelling van het totale contingent te winnen schelpen, met de verdeling van de quota over de vergunningaanvragers, met de handhaving van de vergunningvoorschriften en met de bescherming van het Waddengebied.

 

Annotatie

79 p.
ill.
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
Leeronderzoek schelpenwinning

Naar boven