Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregels Actief Bodembeheer Rijntakken : I beleidsregels : II nota van toelichting : III alternatieven en effecten : voorontwerp
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Bevat beleidsregels voor het omgaan met gebiedseigen diffuus verontreinigde uiterwaardengrond, vrijkomend bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het winterbed van de Rijntakken binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland. Ze zijn opgesteld om bij projecten met zwaarwegende maatschappelijke belangen (zoals veiligheid en natuur) meer mogelijkheden dan in het huidige beleid te bieden voor het omgaan met deze diffuus verontreinigde uiterwaardengrond (= uiterwaardengrond die verspreid verontreinigd is, zonder dat eenduidig de oorzaak, bron en/of haard aan te wijzen is) en moeten dienen als toetsingskader voor Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij gebruik van hun wettelijke bevoegdheden. Voor vaststelling van onderdelen van deze beleidsregels zal een m.e.r.-procedure noodzakelijk zijn.

 

Annotatie

192 p.
fig., tab.
Op het titelblad staat abusievelijk Rijkswaterstaat directie Limburg als initiatiefnemer vermeld in plaats van Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland
Contactpersoon RWS: S. Hoornstra (RWS, ON)
Met lit. opg.

Naar boven