Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage Life Cycle Costing
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); C.A. Sanders

 

Samenvatting

LCC is het vaststellen van de totaalkosten (Life Cycle Costs), die de eigenaar/beheerder van een object moet maken om het te realiseren, te exploiteren tegen de gewenste prestatie-eisen en het af te stoten (dan wel te vervangen of te slopen).

 

Annotatie

52 p.
Project: Kostenbeheersing Infrastructuur
Deelproject Life Cycle Costing
In opdracht van Hoofdkantoor van de Waterstaat
Omslagtitel Life Cycle Costing : HK-U project Kostenbeheersing

Naar boven