Onderwerp: Bezoek-historie

Gladheid door ijzel op ZOAB
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); R.A. van Doorn, A. Reijneveld, J.M. Boone

 

Samenvatting

Beschrijving van de huidige kennis en ervaring met betrekking tot gladheid door ijzel op ZOAB. Een analyse is weergegeven van ZOAB en gladheid over de afgelopen jaren. De juridische aspecten worden kort aangestipt en de mogelijke technische en verkeerskundige oplossingen worden beschreven. Op basis hiervan zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld.

 

Annotatie

21 p.
bijl., tab.
Rapportnr. W-DWW-2000-078
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat, Directie Uitvoering (HKU)
ZOAB = Zeer Open Asfaltbeton

Naar boven