Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurontwikkeling IJsselmeer/Randmeren
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Direktie Flevoland in samenw. met het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer in Flevoland

 

Samenvatting

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werken samen aan het realiseren van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeer en de Randmeren. Deze brochure geeft een korte beschrijving van de huidige projecten en de plannen voor de toekomst.

 

Annotatie

6 p. ; ill.
1 folder

Naar boven