Onderwerp: Bezoek-historie

Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Gaat achtereenvolgens in op: Tendenties wat de maatschappelijke ontwikkelingen betreft; De dorpen in Oostelijk Flevoland; Het nader uitgewerkte verkavelingsplan; De woonkernen; De verkeerswegen; De kavels; Het landschap en de recreatie; De administratieve indeling; Oostelijk Flevoland als onderdeel van een groter geheel.

 

Annotatie

21 p.
tab.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 260)
Met lit. opg.

Naar boven