Onderwerp: Bezoek-historie

Nader onderzoek omtrent de inrichting der gemalen N.O.P. : aanvullingsnota
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken Polder (RWS, ZZW); J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

In het kader van de uitwerking der ontwerpen en voorbereiding van de aanbestedingen van het bestek voor de machinale inrichtingen der gemalen in de Noordoostpolder worden berekeningen van het vermogen van de te bouwen gemalen van Urk, De Vooirst en Lemmer, naast de keuze voor aandrijving door diesel- of elektromotoren, behandeld. Voor het gemaal te Lemmer wordt elektrische drijfkracht aanbevolen.

 

Annotatie

44 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 112)
Met bijbehorende nota: Nota/ ZZW ; 117

Naar boven