Onderwerp: Bezoek-historie

Mogelijkheden voor de bestrijding van riet op de verpachte bedrijven in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling; door J. Duym en J. v.d. Toorn

 

Samenvatting

Door natte weersomstandigheden is de laatste twee jaren een onverwacht sterke hergroei van het riet opgetreden in het ontgonnen deel van Oostelijk Flevoland. Er wordt van deze plant veel directe en indirecte schade ondervonden. In deze nota zullen enkele bestrijdingsmethoden besproken worden, die mogelijk zijn bij een normaal of iets gewijzigd bouwplan.

 

Annotatie

2 p.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 31)

Naar boven