Onderwerp: Bezoek-historie

Mogelijkheden voor de aanleg van broedplaatsen voor kalegrondbroeders in Almere
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Bjartur Swart

 

Samenvatting

Aan de hand van de eerst te bespreken biotoopbeschrijvingen van de diverse in aanmerking komende vogelsoorten wordt een programma van eisen getoetst en worden globaal de observatiemogelijkheden voor het publiek aangegeven. Het programma van eisen wordt daarna vertaald in een inrichtingsschets welke voor iedere locatie tot een globaal inrichtingsplan wordt uitgewerkt. Ten slotte wordt kort op het beheer ingegaan.

 

Annotatie

22 p.
bijl., graf., ill., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-236 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven