Onderwerp: Bezoek-historie

De mogelijkheden van samengestelde drainage in de IJsselmeerpolders
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door F.C. Zuidema

 

Samenvatting

De vraag doet zich voor of het technisch uitvoerbaar en zo ja economisch verantwoord is om de sloten te laten vervallen en de zuigdrains te laten uitmonden in een buisleiding (hoofddrain). Als eerste punt van onderzoek is een berekening opgezet over de totale kosten per ha van een hoofddrain. De berekeningsmethoden worden besproken, terwijl de resultaten van de berekeningen verzameld worden weergegeven. Ingegaan wordt op de in het buizensysteem optredende energieverliezen die van grote invloed blijken te zijn op de kosten per ha. Naast de vergelijking van de kosten van een enkelvoudig met die van een samengesteld ontwateringssysteem worden ook andere voor- en nadelen van samengestelde drainage vergeleken. Berekend worden de totale kosten per ha bij een enkelvoudig en een samengesteld ontwateringsstelsel.

 

Annotatie

II, 52 p.
fig., tab.
bijl.
(Flevo-Bericht ; A no. 51)
Lit. opg.

Naar boven