Onderwerp: Bezoek-historie

Mogelijkheden tot het instellen van voorbereidende onderzoekingen voor het in cultuur brengen der Zuiderzeepolders
Publicatiedatum:01-01-1926

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J.F. Ligtenberg]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken]

 

Samenvatting

Inhoud: Voorwaarden gesteld bij het door de proefpolders beoogde onderzoek; Oplossingen welke voor nader onderzoek in aanmerking komen; Proefnemingen op in verband met de uitvoering der Zuiderzeewerken met aan de zeebodem ontleende specie op te hogen terreinen; Proefnemingen op met betrekkelijk geringe kosten tijdens de uitvoering van de Wieringermeerpolder aan de rand daarvan te vormen bekadingen; Proefnemingen op met eenvoudige hulpmiddelen zo spoedig mogelijk na de bedijking van de Wieringermeerpolder droog te leggen terreingedeelten; Het inpolderen van een hiervoor door de kustvorm gunstig gelegen randgedeelte.

 

Annotatie

11 p.
2 bijl.
(Nota ; 44)

Naar boven