Onderwerp: Bezoek-historie

De microbiologie van de Noordoostpolderbodem
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door D.A. van Schreven

 

Samenvatting

Vanaf november 1927 werd de ontwikkeling van de microflora op de drooggevallen gronden van de Zuiderzee (proefpolder Andijk, Wieringermeer en Noordoostpolder) bestudeerd. Beschreven worden: Methoden van onderzoek; Ontwikkeling van het microbenleven in de Wieringermeerpolder; Ontwikkeling van het microbenleven in de Noordoostpolder; Invloed van de organische bemesting; Sulfaat- reducerende en zwavel-oxyderende bacteriën; Wortelknolletjesbacteriën (Rhizobium); Onderzoekingen in verband met het gehalte en de vorming van assimileerbare stikstof in de grond; Ammoniakvervluchtiging op de kalkrijke gronden.

 

Annotatie

30 p.
fig., tab.
Met een samenvatting in het Engels
(Van zee tot land : rapporten en mededelingen inzake de droogmaking, ontginning en sociaal-economische opbouw der IJsselmeerpolders ; nr. 5)Met lit. opg.
Voordracht bestemd voor de vergadering van de Ned. Bodemkundige Vereniging, zomer 1948, met enige nieuwere gegevens aangevuld

Naar boven