Onderwerp: Bezoek-historie

Landgebruikskosten op akkerbouwbedrijven van 45, 60, 67, 5 en 90 Ha bestaande uit meer danéén kavel bij verschillende plaatsen van het erf langs de openbare weg
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door T. Hopman

 

Samenvatting

In dit rapport is bepaald wat de extra-kosten voor het landgebruik zijn per jaar en per ha of per bedrijf, indien de bedrijfsgebouwen niet op de gunstigste plaats langs de openbare weg worden gebouwd.

 

Annotatie

33, [2] p.
fig., ill., tab.
(Intern Rapport ; no. 241)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven