Onderwerp: Bezoek-historie

Landbouw in de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G.G. Boers

 

Samenvatting

Er wordt aandacht besteeld aan een aantal fysische basisgegevens en aan de hand van recente gegevens getracht een verwachting omtrent de ontwikkeling van de landbouw toe te lichten. Globaal wordt ingegaan op een aantal aspecten o.a. het structuurbeleid in de landbouw en de problematiek t.a.v. de landinrichting en het landelijk gebied. Vervolgens worden de aangehaalde aspecten toegespitst op de Markerwaard. Als laatste komt aan de orde de mogelijke beheersvormen van de landbouw.

 

Annotatie

9 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-307 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven