Onderwerp: Bezoek-historie

Landbouw in Almere nu en straks
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Bakker [et. al.]

 

Samenvatting

Gaat in op de betekenis van en het persperctief voor de landbouw in Almere. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de vormen van landbouw die voor het Almeregebied in aanmerking komen, op welke wijze en door wie het landbouwkundig beheer zal plaatsvinden, de geschiktheid van de boden en welke ruimte in het Almeregebied gedurende lange tijd voor landbouw beschikbaar is. Vervolgens wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden voor de landbouw in Almere en tenslotte worden enkele voorstellen gedaan.

 

Annotatie

27, 14, [2] p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-49 Abw/Ca/Aca)
Bij ex. r11737 ontbreken de bijlagen.

Naar boven