Onderwerp: Bezoek-historie

De kwel in de toekomstige Oosterpolder
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Waterloopkundige Afdeling (RWS, ZZW); A. Volker

 

Samenvatting

Bestudering van stromingen en kwelverschijnselen door waarnemingen van uiteenlopende aard waardoor een volledig beeld van de hydrologische gesteldheid kon worden verkregen. en de relevante waarden voor het rekenschema konden worden vastgesteld.

 

Annotatie

13 p.
tab.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 221)

Naar boven