Onderwerp: Bezoek-historie

De keersluis bij Kadoelen
Publicatiedatum:01-01-1937

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Noordoostelijken polder (RWS, ZZW)Â; J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Beschrijving van de hoofdafmetingen van de diverse onderdelen van de sluis bij Kadoelen. Deze sluis heeft zowel een functie voor de afwatering als voor de binnenscheepvaart.

 

Annotatie

(Nota / ZZW ; 122)

Naar boven