Onderwerp: Bezoek-historie

Si2 : drie workshops over innovatie in de lijninfrastructuur
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

opsteller verslag: S.A.M. Duifhuizen; Twijnstra Gudde

 

Samenvatting

De behoefte aan en het belang van innovaties in de lijninfrastructuur is groot. De DWW beschouwt het als haar core business om dergelijke innovaties te stimuleren en zoekt mee naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarmee wordt het geconfronteerd met vragen als: welke vernieuwende visies zijn er en hoe hoog zijn de slaagkansen en hoe zou het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven geintensiveerd kunnen worden? Een eerste initiatief voor een innovatie-impuls kreeg vorm in?No Recess ? proeftuin voor innovatieve funderingstechnieken in de Hoeksche Waard (1997) Door het success hiervan heeft de DWW met betrokken marktpartijen onder het acroniem Si2 (Stimulering Innovatie Infrastructuur) in de vorm van drie estafette-workshops de haalbaarheid van een tweede innovatie-impuls onderzocht. Deze notitie doet verslag van de belangrijkste resultaten van de succesvol afgeronde workshops.

 

Annotatie

16 p.
ill.
Rapportnr. W-DWW-2000-039
Begeleidingsgroep: J.D. Van Duijvenbode (RWS, DWW), A. Jonker (Stichting CUR), L.C. de Leur (NBM-Amstelland Infrastructuur en Milieu) [et al.]

Naar boven