Onderwerp: Bezoek-historie

Zwart/wit-boek inzake zuiveringsmaatregelen Dongegebied
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterschap West-Brabant

 

Annotatie

1973
In samenw. met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)

Naar boven