Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische modellen goederenvervoer : adviesnota AVV
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); J.M. Francke

 

Samenvatting

Advies over de toepassingsmogelijkheden van de strategische modellen goederenvervoer, op basis van een onderzoek naar het huidige en toekomstige gebruik van de goederenvervoermodellen en de inzet ervan voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). Eerst worden de achtergronden geschetst bij de onderzoeksvraag en de onderzoeksaanpak. Vervolgens worden de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers weergegeven. In hoofdstuk 5 wordt het Actieplan Versterking Strategische Modellen Goederenvervoer toegelicht.

 

Annotatie

40 p.
ill

Naar boven