Onderwerp: Bezoek-historie

Innovatieve waterkeringen : een studie naar de mogelijkheden van duurzame multifunctionele waterkeringen in het rivierengebied van Zuid-Holland : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Nonhebel en M. de Wit

 

Samenvatting

In principe worden waterkeringen gemaakt van grondlichamen in de vorm van dijken. In uutzonderlijke gevallen wordt er gebruik gemaakt van een kunstwerk.In Zuid-Holland leveren dijkverbeteringen steeds meer problemen op, vanwege de grotere ruimtebeslag dat het met zich meeneemt en het probleem van de slappe ondergrond. Dit afstudeerverslag richt zich voornamellijk op het rivierengebied van Zuid-Holland. De studie geeft geen kant en klare oplossingen op het probleem, maar heeft als doel de vele mogelijke multi-functionele waterkeringen een concrete vorm te geven.

 

Annotatie

65 p., V
ill.
Met 6 losse bijl
Afstudeerverslag Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek
Bijlagen: A. Literatuuronderzoek; B. Probleem- en functieanalyse waterkeringsversterkingen; C. Ruimtelijk-functionele conceptoplossingen; D. Analyses, principeoplossingen; E. Casestudy Alblasserdam; F. Casestudy Ammerstol
Begeleiders: J.K. Vrijling, K.G. Bezuyen, S. Nurmohamed (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde), J.P. Oostveen

Naar boven