Onderwerp: Bezoek-historie

Advies m.b.t. nieuw te ontwerpen bolderconstructies afmeervoorzieningen in het Amsterdam-Rijnkanaal
Publicatiedatum:24-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD), Hoofdafdeling Natte Infrastructuur, afdeling Constructieve Waterbouw; T. Taams

 

Samenvatting

In het kader van de aanpassing van de ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal wordt beoordeeld wat de consequenties zijn van de dimensies en kosten van de nieuw te ontwerpen bolders, waarbij rekening wordt gehouden dat de nieuwe bolderconstructies in principe vrijstaande constructies (dus weinig afdracht naar de damwand) zijn. Om een aantal mogelijkheden van typen constructief af te schatten worden een aantal varianten van bolderconstructies, berekend op een bolderkracht van resp. 300-, 400-, 500- en 600 kN, met bijbehorende ramingen aangegeven.

 

Annotatie

10 p.
ill., bijl.
Documentnr. 3639-D-20003
versie 1
Definitief

Naar boven