Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage knelpunten infrastrategie Zuid-Holland
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); K. Louisse ... [et al.]

 

Samenvatting

Deze rapportage betreft het aandeel van Directie Zuid-Holland in de knelpuntenanalyse infrastrategie. Beschreven wordt de uitgangspunten die zijn gehanteerd, de aanpak en de resultaten van de knelpuntenanalyse voor een aantal belangrijke aspecten van het functioneren van het autosnelwegennet tussen 2010 en 2020.

 

Annotatie

31 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Personenenvervoer (DGP)

Naar boven