Onderwerp: Bezoek-historie

Infrastrategie 2020 voor Zuid-Holland : analyse van knelpunten en oplossingen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH); K. Louisse ... [et al.]

 

Samenvatting

Rapport uit de planperiode december 2000 - maart 2001 waarin door Directie Zuid-Holland uitvoering is gegeven aan de regionale uitwerking van het NVVP. De infrastrategie geeft aan welke bereikbaarheidsknelpunten ontstaan op het autosnelwegennet tussen 2010 en 2020, daarbij als uitgangspunt hanterend het huidige MIT + BOR en het recent verschenen NVVP-beleidsvoornemen. Een analyse is gemaakt van knelpunten op gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Naast de analyse is ook aandacht besteed aan de oorzaken en oplossingen.

 

Annotatie

25 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Personenenvervoer (DGP)

Naar boven